Bron: Emmen.nu – artikel

Emmen – De gemeente Emmen heeft in 2018 de taakstelling van het rijk behaald als het gaat om Beschut Werken. Daarbij gaat het om mensen die door hun beperking zoveel gerichte begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat niet van een werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt.

Wethouder Raymond Wanders: ‘Ik ben blij dat het ons is gelukt, tegen de landelijke trend in. Dat mag best gezegd worden. Met de inzet van Menso en de Emco-groep is het ons samen gelukt om aan 36 inwoners van onze gemeente een werkplek te bieden. En daar ben ik heel blij mee. Juist voor deze kwetsbare groep is een betaalde baan niet altijd vanzelfsprekend en daarmee extra belangrijk.  We willen dat iedereen mee kan doen naar vermogen en daarom maken wij ons sterk voor deze groep inwoners.’

Samenwerking Menso en Emco-groep

Per 1 januari 2018 is Menso NV gestart. Dit nieuwe Leerwerkbedrijf is vanaf deze datum verantwoordelijk voor de uitvoering van de participatie- en leerplichtwet en RMC-taken van de gemeente Emmen. Menso begeleidt werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Zij maakt in haar dienstverlening gebruik van de Emco-groep, waarbij Beschut Werk één van de onderdelen is.

Directeur Menso Heidy Postma: ‘We willen mensen in staat stellen zich optimaal te ontwikkelen naar een passende werkplek in de samenleving. Bijdragen aan een onafhankelijk en zelfstandig bestaan van mensen. Ons ultieme doel is dat iedereen werkt!’

Jan Edzes, algemeen directeur Emco-groep vult aan: ‘Wij zijn blij met het langjarige contract over de uitvoering van het Nieuwe Beschut Werken, dat de gemeente Emmen vorig jaar met de Emco-groep sloot. De principiële keuze voor deze doelgroep van de gemeente Emmen en de uitstekende samenwerking met Menso NV, de scholen voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het UWV met ons, zorgt voor dit goede resultaat!’

Waar moet Emmen aan voldoen?

Jaarlijks bepaalt het Rijk bij ministeriële regeling het aantal dienstbetrekkingen Beschut Werk dat per gemeente ten minste moet worden gerealiseerd. Voor de gemeente Emmen zijn dat voor eind 2018 36 dienstverbanden.

Deel dit bericht Terug naar nieuwsoverzicht