Wet Sociale Werkvoorziening en Participatiewet

De basis van onze werkzaamheden ligt in de Wet Sociale Werkvoorziening.

Met het van kracht worden van de Participatiewet per 1 januari 2015 is de Wet Sociale Werkvoorziening komen te vervallen.

Gemeenten

De gemeenten zijn met deze wijziging voor een belangrijk deel verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van deze wet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden.

EMCO-groep

De EMCO-groep vervult hierin ook een belangrijke taak.  Al sinds 1927 heeft onze organisatie ervaring met het begeleiden van verschillende doelgroepen naar een passende baan, in- of extern.  Onze organisatie vervult daarmee een belangrijke maatschappelijke functie in de regio.

Werkleerbedrijf

De EMCO-groep is hét werkleerbedrijf van de regio Zuidoost Drenthe, met ruim 1500 medewerkers. Voor de gemeenten Emmen, Coevorden en een gedeelte van de gemeente Borger-Odoorn voeren wij delen van de Participatiewet uit.

Voor alle doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt verzorgen wij een pasklare oplossing.

Leren en werken op een werkplek, is onze insteek. Door het laten opdoen van werkervaring en door scholing en training verkleinen wij hun afstand tot de arbeidsmarkt.

Veelzijdig aanbod

Wij zijn een veelzijdige organisatie die veel producten en diensten aanbiedt. Ondernemingen en organisaties kunnen bij ons terecht voor de uitvoering van uiteenlopende opdrachten, zowel eenmalige als structurele.

Kwaliteit en service

Kwaliteit en service zijn sleutelbegrippen die hoog bij ons in het vaandel staan en waarin wij veel investeren. Nieuwe ontwikkelingen worden op de voet gevolgd en onze medewerkers  worden regelmatig bijgeschoold op diverse vakgebieden.