Toegankelijkheidsverklaring

De toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 09-09-2020.

De EMCO-groep wil dat haar website gebruiksvriendelijk en toegankelijk is voor verschillende doelgroepen. Daarom werken we aan het verbeteren van onze website. Vindt u een pagina op de website die niet toegankelijk is? Heeft u hierover vragen, tips of opmerkingen. Neem dan contact met ons op.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beschikbaar. Dit betekent dat je als organisatie zorgt dat informatie en diensten op de website voor iedereen makkelijk te vinden, te gebruiken en te bekijken zijn. Voor iedereen, dus ook voor mensen die om wat voor reden dan ook minder digitaal vaardig zijn, bijvoorbeeld mensen met een visuele, auditieve, motorische en cognitieve beperking. Dit kan op elke pc, tablet, smartphone en met aangepaste apparatuur.

Voor (semi-) overheidsinstanties is er een wettelijke verplichting (Europese richtlijnen) om (alle) websites van de organisatie toegankelijk(er) te maken. Dit is bepaald in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. De verplichtingen gelden ook voor digitale documenten die online gepubliceerd worden, voor mobiele apps en intranet.

Status

De website van de EMCO-groep is op de toegankelijkheidseisen getest (WCAG 2.1 niveau AA) door een onafhankelijke organisatie. Gebleken is dat de website nog niet helemaal voldoet aan de gestelde eisen. Het onderzoek heeft aangetoond dat er nog een aantal verbeterpunten zijn die opgelost moeten worden. Aan de oplossingen wordt hard gewerkt.

Verbeterpunten en planning

De volgende maatregelen worden in 2020 én voor de toekomst genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen van de website te bevorderen:

 • De website is/wordt op basis van de geconstateerde bevindingen (WCAG-criteria) aangepast. Hierbij valt onder andere te denken aan:
  • Waarneembaarheid: tekstalternatieven bij afbeeldingen, tabellen en pdf’s, de pagina- en koppenstructuur, het kleurcontrast en de inzoommogelijkheden;
  • Bedienbaarheid: de toetsenbordbediening, de bewegende onderdelen, het omzeilen van blokken;
  • Begrijpelijkheid: een begrijpelijke context en hulp bij formulieren;
  • Robuustheid: bouwkwaliteit.
 • Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. De gevonden knelpunten lossen we duurzaam op.
 • Vóór publicatie én periodiek vindt er toetsing en controle van alle content op toegankelijkheid plaats.

Meer informatie

Hier zijn de resultaten in te zien van een onderzoek naar toegankelijkheid van de website EMCO-groep.nl.

Dit onderzoek is op 8 juni 2020 uitgevoerd door Janita Top Webontwikkeling.

Download Onderzoek Webtoegankelijkheid EMCO-groep.nl

Download Onderzoek toegankelijkheid WCAG 2.1 niveau A en AA https://emco-groep.nl

Download vorderingen van verbeterpunten

De volledige toegankelijkheidsverklaring van de EMCO-groep vindt u in het register op digitale toegankelijkheid.nl.
Meer informatie over digitale toegankelijkheid kunt u vinden op website DigiToegankelijk.nl.

Problemen met toegankelijkheid melden

Mocht u, ondanks de maatregelen die wij genomen hebben, problemen met de toegankelijkheid van onze website ervaren, neem dan via onze website contact met ons op.

t