Toegankelijkheid EMCO-groep.nl

De EMCO-groep wil dat haar website gebruiksvriendelijk en toegankelijk is voor verschillende doelgroepen. Daarom werken we aan het verbeteren van onze website. Vindt u een pagina op de website die niet toegankelijk is? Heeft u hierover vragen, tips of opmerkingen. Neem dan contact met ons op.

Toegankelijkheidsverklaring

De website van de EMCO-groep voldoet volledig aan de eisen van DigiToegankelijk.nl. Bij veranderingen passen wij onze toegankelijkheidsverklaring aan. Deze verklaring geldt voor de website:

Onderzoek

De EMCO-groep heeft de website laten onderzoeken en op de toegankelijkheidseisen getest (WCAG 2.1 niveau AA) door een onafhankelijke organisatie. Het onderzoek heeft aangetoond dat er nog een aantal verbeterpunten waren. Deze punten zijn opgelost. De uitkomsten van het onderzoek en de testresultaten zijn te zien in onderstaande documenten:

Maatregelen en planning

Dit doen wij om de toegankelijkheid van de website te verbeteren en te houden:

  • Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. De gevonden knelpunten lossen we duurzaam op.
  • Vóór publicatie én periodiek vindt er toetsing en controle van alle content op toegankelijkheid plaats.
  • Bij veranderingen passen we de toegankelijkheidsverklaring aan.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beschikbaar. Ook voor iedereen, dus ook voor mensen die om wat voor reden dan ook minder digitaal vaardig zijn, bijvoorbeeld mensen met een visuele, auditieve, motorische en cognitieve beperking. Dit kan op elke pc, tablet, smartphone en met aangepaste apparatuur.

Voor (semi-) overheidsinstanties is er een wettelijke verplichting (Europese richtlijnen) om (alle) websites van de organisatie toegankelijk(er) te maken. Dit is bepaald in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. De verplichtingen gelden ook voor digitale documenten die online gepubliceerd worden, voor mobiele apps en intranet.

Meer informatie

De volledige toegankelijkheidsverklaring van de EMCO-groep vindt u in het register op digitale toegankelijkheid.nl.
Meer informatie over digitale toegankelijkheid kunt u vinden op website DigiToegankelijk.nl.

Problemen met toegankelijkheid melden

Mocht u, ondanks de maatregelen die wij genomen hebben, problemen met de toegankelijkheid van onze website ervaren, neem dan via onze website contact met ons op.