Participatiewet

Met ingang van 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Iedereen die kan werken en daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is bedoeld om zoveel mogelijk mensen, met of zonder arbeidsbeperking, werk te laten vinden.

De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Uitkering

Wanneer u van de gemeente een uitkering ontvangt of een aanvraag voor een uitkering bij de gemeente heeft ingediend, krijgt u ondersteuning bij het zoeken van een betaalde baan.

Menso

De gemeente doet dit in samenwerking met Menso N.V. Menso is gehuisvest aan de Abel Tasmanstraat 7 in Emmen. (Website Menso NV)

Bij Menso zijn alle activiteiten gericht op het vinden van deze betaalde baan en zo uit een uitkeringssituatie te komen. U kunt hier trainingen en cursussen volgen en werkervaring opdoen. Tevens wordt er bijgehouden welke actuele vacatures er voor u beschikbaar zijn.

Arbeidshandicap

Heeft u een arbeidshandicap?

Ook dan heeft u recht op begeleiding van uw gemeente bij het vinden van een baan, bij voorkeur bij een reguliere werkgever. De gemeente gaat daarbij uit van uw mogelijkheden, kwaliteiten en talenten. Zij kijkt samen met u welke ondersteuning u nodig heeft om een baan te vinden. Het kan gaan om regulier werk, een baan voor mensen met een beperking of beschut werk.

Gemeenten bepalen zelf welke ondersteuning zij bieden. Hun beleid voor de begeleiding van mensen met een arbeidshandicap naar een baan ligt vast in een verordening.

 

Overige pagina's in deze groep