Afbeelding van naam gebouw: "at 7 samen werkt".

Naamgeving

Op vrijdag 12 april 2019 heeft het gebouw van de EMCO-groep aan de Abel Tasmanstraat 7 in Emmen officieel de naam gekregen AT7 “Samen werkt”. AT7 staat voor Abel Tasmanstraat 7. Gedeputeerde H. Jumelet van de Provincie Drenthe verrichtte de onthulling.

Foto van wapperende vlaggen voor de hoofdingang.Bewoners

Hoofdbewoners van deze locatie zijn de EMCO-groep en Menso N.V.

Daarnaast zijn ook onderdelen van de Trianthaschool, RENN4 “De Atlas”, het Taalpunt, de Schuldhulpverlening, het UWV en MEE Drenthe in het gebouw gevestigd.

EMCO-groep en Menso stellen zich ten doel, om elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, medewerkers en werkzoekenden te ondersteunen, te ontwikkelen, te scholen, te trainen en te bemiddelen naar werk.

Bewoners – introductie

Menso

Logo van Menso

website menso-emmen

Menso wil mensen in staat stellen zich optimaal te ontwikkelen naar een passende (werk)plek in de samenleving. Dit is waar Menso zich elke dag voor inzet: bijdragen aan een onafhankelijk en zelfstandig bestaan van mensen. Het ultieme doel is dat iedereen werkt! Menso is er voor werkzoekenden, werkgevers, zelfstandigen en jongeren onder de 27 jaar.

Samen werkt: Menso en EMCO-groep

Thriantaschool

Logo Thriantaschool

website Thriantaschool

De Thriantaschool is een school voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO). De leerlingen —in de leeftijd van 4 tot 20 jaar— hebben een leer- en ontwikkelingsachterstand en daarmee een eigen onderwijs- en ondersteuningsbehoefte.

Samen werkt: Thriantaschool en EMCO-groep

Drenthe College

Logo Drenthe Collegewebsite Drenthe College

Het Drenthe College verzorgt mbo-opleidingen in vrijwel alle sectoren.

Binnen het Drenthe College is het onderwijs kleinschalig. Elke opleiding wordt verzorgd door een team van docenten dat de leerlingen bij naam kent en dat klaar staat als zij extra hulp of begeleiding nodig hebben.

Het mbo leidt de professionals van de toekomst op. Daarom moeten de opleidingen goed aansluiten bij de wensen van het bedrijfsleven. Vanuit de opleidingen is daartoe gestructureerd contact met vertegenwoordigers van het Drentse bedrijfsleven. Ook voor de stages heeft het Drenthe College intensieve contacten met bedrijven en instellingen.

Samen werkt: Drenthe College en EMCO-groep

UWV

Logo UWVwebsite UWV

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Het UWV zorgt voor een deskundige en efficiënte uitvoering van de Werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Daarnaast biedt het UWV arbeidsmarkt- en gegevensdiensten.

Het UWV stimuleert mensen om aan het werk te blijven of nieuw werk te vinden. Ze werkt hierbij onder meer samen met gemeenten en private partijen.

Samen werkt: UWV en EMCO-groep

MEE Drenthe

Logo MEE Drenthe

website MEE Drenthe

MEE is er voor iedereen die door zijn kwetsbaarheid of beperking wordt belemmerd. Voor organisaties fungeert MEE door haar jarenlange ervaring als kenniscentrum op het gebied van inclusie. MEE zet graag haar specifieke kennis van beperkingen in, om lokale voorzieningen en instanties te versterken in het aanbod voor en de omgang met mensen met een beperking.

Door de ondersteuning durven mensen met een beperking weer te geloven in hun eigen mogelijkheden. Door zelf keuzes te maken en de regie te voeren over hun leven wordt de kwaliteit van hun bestaan vergroot. Bovendien wordt door de ondersteuning vanuit MEE in veel gevallen een groter beroep op voorzieningen voorkomen of uitgesteld.

Samen werkt: MEE en EMCO-groep

Gemeente Emmen Schuldhulpverlening

Logo Gemeente Emmenwebsite Gemeente Emmen – schuldhulpverlening

Mensen die zich zorgen maken om hun financiën of die schulden hebben, kunnen zich melden bij De Toegang. De Toegang kijkt samen met hen naar hun situatie. Een oplossing voor een financiële situatie zou het afnemen van een product van team Schulddienstverlening kunnen zijn. Schuldhulpverlening helpt onder andere bij het afbetalen van schulden.

Samen werkt: Gemeente Emmen Schuldhulpverlening en EMCO-groep