EMCO-groep

Menso NV

 

Menso NV is opgericht om de dienstverlening richting werkzoekenden te verbeteren. Door de komst van de Participatiewet is de doelgroep  groter geworden. Deze ontwikkeling vraagt om een andere manier van werken. De dienstverlening van Menso bestaat uit de volgende onderdelen: het stimuleren van bedrijven om werkzoekenden in dienst te nemen of  een werkplek te bieden en hen hierbij te ondersteunen en te faciliteren, begeleiding in ondersteuning van personen die vallen onder de Participatiewet bij hun ontwikkeling naar werk of (terug) naar school, uitvoering van de Leerplichtwet en uitvoering geven aan RMC-taken en de uitvoering van taken in het kader van de bijstandverlening.

Menso maakt in haar dienstverlening gebruik van de EMCO-groep.

Per 1 januari 2018 zijn alle medewerkers van de voormalige afdeling Leren en Werken gehuisvest in het bedrijfsverzamelgebouw, waar ook de EMCO-groep gevestigd is, aan de Abel Tasmanstraat 7 in Emmen.

Website Menso NV

Training en begeleiding

Basistraining

Menso biedt een basistraining van twee weken aan iedereen die een beroep doet op een bijstandsuitkering. In deze twee weken leert u hier alles over solliciteren.

  • Hoe presenteer ik mezelf?
  • Hoe schrijf ik een goede sollicitatiebrief?
  • Wat staat er allemaal op een CV?
  • Hoe kan ik mij het beste voorbereiden op een sollicitatiegesprek?
  • Hoe kan ik Social Media inzetten bij het vinden van werk?

Deze vragen komen allemaal aan bod in de basistraining. Er wordt veel geoefend!

Aan het einde van deze training maakt u samen met uw coach een plan van aanpak. Hierin staat wat er nog moet gebeuren en wat u verder nog nodig heeft om voor een mogelijke baan in aanmerking te komen.

 

Begeleiding/coaching

Bij Menso is altijd iemand aanwezig die u kan begeleiden. De begeleiding die wordt geboden, heeft altijd als doel om uw kans op de arbeidsmarkt te vergroten. Uw persoonlijke ontwikkeling staat dan ook centraal!

De aanwezige begeleiders zijn bijvoorbeeld coaches vanuit de gemeente of EMCO-groep, docenten van (onder andere) het Drenthe College, of interne praktijkopleiders.

Verder zijn er functionarissen van de gemeente aanwezig die verantwoordelijk zijn voor contacten met werkgevers en bedrijven in de regio. Zij verzamelen zoveel mogelijk vacatures en brengen deze onder uw aandacht.

Voor meer informatie klik een van de volgende links