Arbeidsmarktregio, wat is het, wat doet het?Afbeelding van kaart van Nederland met verdeling naar arbeidsmarktregio's, tevens link naar vergrote afbeelding.

Nederland is onderverdeeld in arbeidsmarktregio’s. Een arbeidsmarktregio is een afgebakend gebied waarbinnen dienstverlening wordt verleend door het UWV en gemeenten aan werkzoekenden en werkgevers. Zij doen dat om:

  • de werkgelegenheid te versterken;
  • de arbeidsparticipatie te verhogen;
  • de aansluiting tussen vraag en aanbod te verbeteren.

Arbeidsmarktregio Drenthe

Omvang

De Arbeidsmarktregio Drenthe omvat de Gemeenten: Emmen, Coevorden, Borger-Odoorn, Hoogeveen, De Wolden en Midden-Drenthe. De centrumgemeente is Emmen, hier is ook het UWV gevestigd.

Deze zes gemeenten, het UWV Werkbedrijf en de twee sociale werkbedrijven (Stark en de EMCO-groep) leveren gezamenlijk een bijdrage aan de oplossing van de lokale arbeidsmarktvraagstukken.

Afspraken

Zo worden de afspraken uit het sociaal akkoord over extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking uitgevoerd in en door de arbeidsmarktregio. Daarnaast worden steeds meer middelen (via de Centrumgemeente) toegekend aan de arbeidsmarktregio als geheel, zodat daarover afstemming tussen gemeenten kan plaatsvinden:

  • Middelen voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid
  • ESF gelden
  • Educatiemiddelen
  • Extra bedrag voor het regionale Werkbedrijf
  • Sectorplan Wsw

Samenwerking

Een arbeidsmarktregio is daarbij niet meer en niet minder dan de kracht waarin men met elkaar samenwerkt.

Samen, omdat de arbeidsmarkt zich niet houdt aan de gemeentegrenzen en omdat bedrijven en werkzoekenden vanuit de samenwerkende partijen beter kunnen worden ondersteund bij hun arbeidsmarktvragen.  Zij doen dat in nauwe samenwerking met andere partijen op dit gebied zoals sociale partners, onderwijsinstellingen, omliggende gemeenten en de provincie.

Bij de samenwerking koppelen we de kracht van de lokale aanpak aan regionale afspraken. Partijen kiezen daarbij altijd voor de oplossing die voor de arbeidsmarktregio als geheel het beste resultaat oplevert.

Deelnemende organisaties