Onderhoud

Foto 2 SchoffelaarsDe Groenvoorziening van de EMCO-groep voert diverse werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente Emmen.

Dat betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor onder meer het onderhoud en revitalisering van het groen in alle dorpen en wijken en op bedrijventerreinen. Dit conform de aan ons gegunde bestekken.

Eigen materieel

Om het groenonderhoud, in de breedste zin van het woord, goed te kunnen uitvoeren beschikt de Groenvoorziening van de EMCO-groep over eigen materieel.

Wij hebben een moderne vloot van trekkers, maaimachines, een machinale heggensnoeier en diverse andere kleine machines zoals bosmaaiers en kettingzagen.

Het onderhoud en keuringen van deze machines en bedrijfswagens wordt door onze eigen Technische Dienst verzorgd.

Personeel

De groenvoorziening van de EMCO-groep beschikt over goed opgeleid personeel en over werkleiding die begeleiding op maat kan geven, waardoor we elk traject tot een succes kunnen maken.

Foto van plantsoenmedewerker in trekker met aanhanger.  Foto van maaien van omhoog lopende berm bij viaduct.

Opleiden

Een ander belangrijk onderdeel van de Groenvoorziening van de EMCO-groep is het activeren, ontwikkelen en opleiden van medewerkers tot volwaardige groenvoorzieners.

Ook kunnen cliënten van de sociale dienst, UWV en andere instanties een traject volgen tot groenvoorziener met landelijke erkende diploma’s.

Samenwerking met TerraNext

TerraNext verzorgt opleidingen en EMCO-groep verzorgt leerwerkplekken, begeleiding , coaching en bemiddeling naar regulier werk. EMCO-groep behaalt hiermee  goede uitstroomresultaten naar regulier werk.

Meer informatie hierover kunt u opvragen via het contactformulier van de EMCO-groep of via de website van TerraNext.

Link naar contactformulier van de EMCO-groep
Link naar website TerraNext

Rensenpark

Nadat het Dierenpark Emmen de deuren sloot op 31 december 2015 heeft onze opdrachtgever, de Gemeente Emmen, de EMCO-groep gevraagd een plan op te zetten om het park te onderhouden. Daarbij is samenwerking gezocht met onze ketenpartners Pro Emmen en Speciaal Onderwijs.

Link naar Pro Emmen

Logo Rensenpark.Onze gezamenlijke werkzaamheden bestaan onder andere uit zwerfvuilinzameling, onkruidbestrijding in de beplanting, grasmaaien, en het leveren van hand- en spandiensten bij evenementen. Dit alles onder het motto “schoon, heel en veilig”, wat bovendien gebeurt naar volle tevredenheid van de Gemeente Emmen en de gebruikers van het tegenwoordige Rensenpark .

Link naar website Rensenpark

Samenwerking met Pro Emmen en Speciaal Onderwijs

EMCO-groep vormt de onderhoudsploeg en leiding. Pro Emmen en Speciaal Onderwijs gebruiken deze samenwerking voor stages en leer- en werkervaringsplekken.

Foto van plantsoen met waterpartij. Foto van veld in Rensenpark. Foto Rensenpark. Foto van trkker met aanhanger in Rensenpark. Foto van plantsoenmedewerker. Foto van waterpartij. Foto plantsoen. Foto plantsoen met grasveld.