2019
Logo "AT 7 samen werkt"

Verzamelgebouw AT7 “Samen werkt”

Op vrijdag 12 april 2019 is het gebouw van de EMCO-groep aan de Abel Tasmanstraat 7 in Emmen officieel door gedeputeerde H. Jumelet van de Provincie Drenthe omgedoopt tot verzamelgebouw AT7 “Samen werkt”. AT7 staat voor Abel Tasmanstraat 7.

Bewoners

Hoofdbewoners van deze locatie zijn de EMCO-groep en Menso N.V.

Daarnaast zijn ook onderdelen van de Trianthaschool, RENN4 “De Atlas”, het Taalpunt, de Schuldhulpverlening, het UWV en MEE Drenthe in het gebouw gevestigd.

Gezamenlijk doel

EMCO-groep en Menso stellen zich ten doel, om elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, medewerkers en werkzoekenden te ondersteunen, te ontwikkelen, te scholen, te trainen en te bemiddelen naar werk.

 

2018
Logo Menso

Menso NV

Per 2018 start de gemeente Emmen een eigen Leerwerkbedrijf genaamd Menso.

Dit is ontstaan uit de al jarenlange samenwerking van de EMCO-groep en de afdeling sociale zaken in het TDC.

EMCO-groep en Menso zijn beide gehuisvest  aan de Abel tasmanstraat 7.

2017

Beschut werk

In 2017 wordt gestart met uitvoering Beschut werken namens de 3 deelnemende gemeenten. Jaarlijks wordt een instroom verwacht van ± 25 personen.

2015
Zuil met logo's van EMCO-groep en van TDC

Afbouw van de sociale werkvoorziening

Na de invoering van de participatiewet in 2015 is de instroom van de SW gestopt. Sindsdien krimpt de EMCO-groep jaarlijks met ± 60 personen.

1999
Zuil met logo EMCO-groep

EMCO-groep

Begin 1999 is de fusie tussen Wica-bedrijven en De Marcklanden een feit.

Van een kleinschalig SW-bedrijf met zo’n 300 medewerkers wordt De Marcklanden nu onderdeel van een groot bedrijf met ruim 1900 medewerkers.

Weer is een nieuwe naam nodig. De medewerkers schieten te hulp: een prijsvraag leidt tot de naam ‘EMCO-groep’, waarbij EMCO staat voor de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn.

1986

Wica-bedrijven

Het Zuidenveld (industrie, montage, in- en ompak) is aan het begin van de jaren tachtig één van de drie WSW-bedrijven in Emmen. De andere twee zijn TDSW (buitenopobjecten) en BAD (Bureau Administratieve Diensten, w.o. drukkerij).

Op aandringen van de minister fuseren deze drie bedrijven op 1 januari 1986.

Tegelijkertijd verandert de naam in Wica bedrijven.

De nieuwe organisatie bestaat uit maar liefst twaalf vestigingen. Dat blijkt niet werkbaar. Dus gaat de schop in de grond voor het gebouw aan de Abel Tasmanstraat.

Op 1 januari 1990 wordt het gebouw in gebruik genomen. Daarmee komt er eenheid in het bedrijf.

1980
Foto vestiging Coevorden

De Marcklanden (Coevorden)

Het industrieterrein, waar het eigen pand wordt gebouwd, heet Leeuwerikenveld, maar het SW-bedrijf heet nog steeds De Holwert. Dat zorgt voor veel verwarring.

Uiteindelijk besluit men om de naam te veranderen. Een prijsvraag onder het personeel levert ‘De Marcklanden’ op. De naam verwijst naar de oude boermarke, het gemeenschappelijke bezit van de boeren.

Onder De Marcklanden vallen de SW-bedrijven van Coevorden, Dalen, Sleen, Zweeloo, Schoonebeek en Oosterhesselen.

1980

Vorming van werkvoorzieningsschap De Brinken

De Brinken is een samenvoeging van

  • TDSW met buitenobjecten van gemeente Odoorn
  • Kantoor aan de Weerdingerstraat (later NKL contactlenzen).
  • Werkplaatsen in Bargeroosterveld (Timmerwerk, Beton en Technische Dienst) en in Exloo (houtbewerking).
1978

Zuidenveld

In 1975 verricht de minister van Sociale Zaken de feestelijke opening van het verbouwde Arbeidsvreugd. Daarbij merkt hij op, dat ‘Arbeidsvreugd’ toch wel wat ouderwets klinkt.

Het zou nog tot 1978 duren voordat de nieuwe naam, Zuidenveld N.V, zijn intrede doet.

1970

De Holwert (Coevorden)

Begin jaren zeventig verhuist het SW-bedrijf naar industrieterrein De Holwert, een naam die ook voor het eigen bedrijf wordt overgenomen.

Als ook deze locatie te klein wordt, bouwt De Holwert een eigen pand op een nabij gelegen industrieterrein  Leeuwerikenveld.

(Foto: gemeentearchief Coevorden)

v.a. 1970

T.D.S.W. (Technische Dienst Sociale Werkvoorziening)

Dienst(onderdeel ) van de Gemeentelijke Sociale Dienst in Emmen.

In 1978 ca. 200 medewerkers die zijn verdeeld over :

  • boomkwekerij Kollingsveen
  • 3 tuinbouwbedrijven in Erica (tomaten en komkommers in de volle grond)
  • 3 bouwploegen
  • 2 groenafdelingen in Emmermeer
  • particuliere groenploeg
  • groen onderhoudsploeg in gebied van de Marcklanden (Coevorden, Dalen en Schoonebeek); als aanvulling op hun personeelsbestand eind jaren 70
1960

Sociale werkvoorziening Coevorden

De geschiedenis van de sociale werkvoorziening in Coevorden begint in de jaren zestig.

De eerste locatie is het kerkje Rehoboth aan de Krimweg in Coevorden. Het initiatief komt van de gemeente. Het is een succes en al snel moet men uitzien naar een andere locatie.

(Foto: gemeentearchief Coevorden)

 

1955

Winst!

In 1955 wordt voor de eerste keer geen verlies geleden; er is zelfs een bescheiden winst!

Het aantal werknemers groeit en begin jaren zeventig blijken de bestaande gebouwen (Wolfsbergenweg en Buitenweg) te klein. Een ingrijpende verbouwing is nodig.

 

1949

Eerste werkplaats van Nederland

In 1949 weet N.V. Arbeidsvreugd een subsidie van het Departement van Sociale Zaken los te peuteren: 75% van de lonen wordt vanaf die tijd uit subsidie betaald.

Daarmee heeft Emmen de eerste werkplaats met een subsidie van het Rijk.
Maar een jaar later is het alweer voorbij. Men kon het niet eens worden over de uitwerking van de regeling.

Ondertussen is de bedrijfsleiding druk bezig met het zoeken naar nieuwe activiteiten. Men vindt die in de fabricage van speelgoedhorloges en in het samenstellen van vuurwerkpakketten voor een grote vuurwerkfabriek.

1940

Arbeidsvreugd

Op 1 juni 1940 ziet de stichting Arbeidsvreugd het licht. Deze stichting behartigt de belangen van minder validen. Vanaf dit moment zijn ook werknemers van buiten Emmen welkom in de sociale werkplaats.

In 1954 werken er 86 personen bij Arbeidsvreugd.

1927
Foto van rieten mand

Start Sociale Werkvoorziening

In 1927 klopt een blinde, zelfstandige mandenmaker aan bij de gemeente Emmen voor subsidie. Drie jaar later krijgt hij een arbeidscontract voor drie maanden aangeboden in de mandenmakerij in Emmer-Compascuum.

Hij was de allereerste medewerker van de sociale werkvoorziening in Emmen.

In 1932 vonden ruim dertig mensen werk bij de diverse werkplaatsen.