Bruggen en sluizen

Onze brugwachters bedienen bruggen en sluizen voor de gemeente Coevorden, de gemeente Emmen en de provincie Drenthe.

Dit doen we ook aan het nieuwe Koning Willem Alexander kanaal, dat loopt van Erica tot aan Ter Apel in Groningen.

In Coevorden betreft het de bediening van de bruggen voor zowel plezier- als beroepsvaart.  Op het Koning Willem Alexander kanaal gaat het uitsluitend om pleziervaart.

Foto van boten met mensen en vlaggetjes.

Bemensing versus cameratoezicht

Hoewel de provincie, maar ook veel gemeenten, de bruggen op afstand bedienen met behulp van cameratoezicht, is hier gekozen voor bemensing.

Hiervoor is voornamelijk gekozen omdat brugwachters informatie kunnen verschaffen aan schippers over de regio .  Dit wordt door de recreanten als bijzonder plezierig ervaren en we ontvangen daarvoor ook veel complimenten.

Omgeving

Daarnaast houden de brugwachters de omgeving van de brugvoorzieningen ook keurig op orde, waardoor de omgeving van deze bruggen en sluizen veel aantrekkelijker is geworden. Dit vertaalt zich niet alleen in tevreden vaarrecreanten, maar ook in veel belangstelling van andere recreanten zoals fietsers, wandelaars etc.