Nieuw ondernemerschap in het sociale domein

Ze zijn er bij Menso/EMCO-groep in Emmen maar wát trots op. Op hun nieuwe entree, symbool van de intensieve samenwerking tussen beide organisaties. Of zoals Jan Edzes, algemeen directeur van EMCO-groep, het treffend formuleert: „Tot nu toe waren we verloofd, vorig jaar gingen we samenwonen en met de nieuwe entree is het huwelijk voltrokken”.

Menso NV is de verzelfstandigde afdeling van Leren en Werken van gemeente Emmen; EMCO-groep het voormalige SW-bedrijf. „Samen ontwikkelen we ons door naar een Sociale Onderneming”, aldus Heidy Postma, algemeen directeur van Menso. „We delen weliswaar één locatie en er zijn tal van cross-overs, maar we behouden elk onze eigen identiteit. Er is dus geen sprake van een fusie, wél van een zeer intensieve samenwerking. We zijn first supplier van elkaar, op elk terrein waar het gaat om mensen met een achterstand tot de reguliere arbeidsmarkt aan volwaardig werk te helpen. Werk dat bij ze past, waar ze voldoening uit kunnen halen en een gevoel van eigenwaarde aan ontlenen.”

„Met de samenwerking geven we uitvoering aan nieuw ondernemerschap in het sociale domein”, aldus Edzes. „Een werkwijze die volledig aansluit op en matcht met de wereld van ondernemers. We hebben bij EMCO-groep ruim 1350 medewerkers, die gewoon aan het werk zijn. Deels gedetacheerd, voor de rest voor een groot deel werkzaam op de locatie hier aan de Abel Tasmanstraat. Het zijn onder andere werknemers met een WSW of een Beschut Werken dienstverband en we hebben als opdrachtgevers commerciële partijen en de overheid. Een groot voordeel van de samenwerking met Menso is dat we mensen, die daarvoor in aanmerking komen, kunnen laten doorstromen naar regulier werk. Menso heeft namelijk de kennis én de expertise in huis om werkzoekenden optimaal voor te bereiden op die doorstroming.”

„En andersom kan het ook zo werken”, aldus Postma. „Stel dat het voor iemand om welke reden dan ook tijdelijk niet lukt bij een externe werkgever, dan kunnen ze zonder problemen terug geplaatst worden bij EMCO-groep. Uitgangspunt is en blijft dat onze werkzoekenden werk vinden dat het beste bij ze past. En lukt het wel, dan blijven we de vinger aan de pols houden. Door begeleiding en coaching willen we voorkomen dat ze in een wereld waar de vraag naar personeel in toenemende mate groter is dan het aanbod, op welke manier dan ook in de knel komen. We zetten in op duurzaamheid, juist en vooral waar het de belangen van de geplaatsten betreft.”

Edzes: „De samenwerking tussen EMCO-groep en Menso biedt voor werkzoekenden optimale ruimte en kansen voor werk naar werk. De praktijk laat zien dat zo’n traject het meest effectief is. Dankzij de korte lijntjes en de afwezigheid van onnodige bureaucratie, kunnen we snel schakelen wanneer de gelegenheid zich voordoet. Een mooi voorbeeld is het project Opstapbanen dat we vorig jaar samen met gemeente Emmen zijn gestart en waarin we geschikte werkzoekenden van Menso een tijdelijke baan gaven bij EMCO-groep. Wij hebben de kandidaten de nodige skills bijgebracht en ruim 50% heeft inderdaad via Menso een baan gevonden bij een andere werkgever. Met de aantekening dat het werk vooral gevonden wordt bij relatief kleine ondernemers en in sectoren als logistiek, schoonmaak, horeca, beveiliging en zorg.”

In het gebouwencomplex aan de Abel Tasmanstraat zijn EMCO-groep en Menso de hoofdgebruikers, maar niet de enige gebruikers. „Zeker niet”, lacht Postma. „Er zitten ook al allerlei organisaties in die op de een of andere manier een raakvlak hebben met het sociale domein. Denk bijvoorbeeld aan scholen voor speciaal onderwijs die hier in dagdelen lessen verzorgen, een bureau voor hulpverlening bij schulden die spreekuren houdt en cursussen verzorgt, UWV en Taalpunt. Het grote voordeel is dat we allemaal op één locatie zitten. Dat onze doelgroep dus niet van locatie naar locatie hoeft te reizen en onderweg letterlijk en figuurlijk kan verdwalen.”

www.menso-emmen.nl
www.emco-groep.nl

Geplaatst op: 10 april 2019
Deel dit bericht Terug naar nieuwsoverzicht